top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת לך לך

כוכבים וכוכבי שביט

ברצוני להתיחס היום לאדם בעל ייחוס גדול, בן אחיו של אברהם אבינו, לוט שמו. לפי המדרש (בראשית רבה מא, ו), לוט היה דומה לאברהם במראהו (בלשון המדרש: בקלסתר פניו) וגם בכמה דברים נוספים: שניהם נולדו באותו מקום, בחיק אותה המשפחה ושניהם היו רועי צאן ובקר ובעלי אוהלים (בראשית יג, ה)

אבל חוץ מזה, הם היו שונים כמרחק שבין מזרח למערב. ופתאום מגיעה המחלוקת:

ויהי ריב בין רעי מקנה אברם...ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו: הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה (בראשית יג, ז-ט)

לוט הסתכל אל סדום ועמורה, ורואה אדמה ירוקה ריחנית ופורייה. למה בכלל לשים לב לתושביה? שם הוא ייגדל את בנותיו, בין שחיתות ופשע. האם זה בכלל חשוב כשיש מקום לעשות כסף? העובדות מעידות על כך ש לוט חשב אך ורק על עתיד צאנו ובקרו...

אברהם התרחק ממנו ונשאר הוא ואשתו ובני ביתו בארץ כנען, אולי לא כל כך פוריה, אבל מספיק טובה לגידול בנים. אולי גם לוט היה בנוי להיות איש מופת 'נוסח אברהם אבינו', אבל סדר העדיפויות שלו היה שגוי:

צאן ובקר במקום ראשון, בנות במקום שני.
כסף במקום ראשון, חינוך במקום שני.
סדום ועמורה היו מבחינתו המקום להתגשמות חלומותיו.

מי זוכר היום את לוט? איזה חותם השאיר לוט בתולדות האנושות בכלל או בתולדות היהדות בפרט?

פעם קראתי שישנם אנשים שמשולים לכוכבים, ואנשים אחרים שמשולים לכוכבי שביט. כוכבי שביט עוברים. רק נראים ומוזכרים מידי פעם ולעיתים רחוקות. כוכבים תמיד נראים לעין. ישנם הרבה אנשים המשולים לכוכבי שביט, ייתכן כי לוט היה אחד מהם. הם עוברים דרך החיים וכמעט ואינם משאירים שום חותם. אבל רק מעטים משולים לכוכבים (שייזכרו לעד).

לוט הנו ההפך המוחלט של אברהם אבינו...הוא כוכב שביט מול כוכב נצחי (לא במקרה, הקב"ה מוציא את אברהם החוצה להסתכל אל הכוכבים). מה נעשה עם הייחוס שלו? לא כל אחד הוא בן משפחתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו אימץ אותו, ממש כבן!

לוט הוא אחת מהדמויות הראשונות במקרא שהיו בעלות ייחוס רם, אך לא הצליחו להפיק תועלת ממנו. אברהם אבינו היה המורה של אותו הדור. כולם למדו מדרכיו וממדותיו, חוץ מלוט...ייחוס גדול לא בהכרח מבטיח 'תוצאות צפויות' או 'תוצרת משובחת'.

מעשה באדם אחד שהלך לבקר את הרבי.

הוא היה חשוד במעשי מרמה וגניבה וחשב שהרב יעזר לו לשים קץ לצרותיו.
הרבי קבל אותו במשרדו, הסתכל אליו ושאל אותו: 'מי אתה?'.

אותו חסיד ענה לרבי שהוא מצאצאי רבנים וחכמים ושאפילו אבא שלו היה רב דגול.

הרבי הסתכל שוב אליו ואמר לו: 'שאלתי אותך 'מי אתה' לא 'מי האבא שלך'....!'.

לפעמים, גם אם אבא שלך הוא 'עשר', אתה יכול להיות 'אפס'.
אפילו בן ביתו של אברהם אבינו, עלול להיחשב לכלום.
ייחוס אף פעם לא מעניק זכויות.

bottom of page