top of page

פרשת השבוע

Old Hebrew Prayer Book

פרשת וארא

מידת הכעס

דבר מאוד מוזר קורה עם המכה השנייה במצרים, הצפרדע. בעצם, אם אנחנו הולכים על פי פירוש רש"י נראה שהמצרים עצמם היו אלה שהביאו את המכה הזאת עליהם. לגבי מכת צפרדע כתוב "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" (שמות ח, ב). היינו מצפים לקרוא "ויעלו הצפרדעים". למה זה מופיע בגוף יחיד?

אומר רש"י: ותעל הצפרדע - צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים, זהו מדרשו.

הבה נתמקד במוסר השכל שבאותו מקור. צפרדע ענקית יכולה להיות אטרקציה בגן החיות העירוני, אבל לא בהכרח היא מכה. מה גרם למכה? המצרים הביאו את המכה על עצמם! הם התחילו להכות את הצפרדע, והם ראו שהיא הולידה שתים, אחר כך ארבע, אחר כך שמונה וכו'. מן הסתם, הם קלטו היטב מה קרה. אך הם לא הצליחו להתגבר על כעסם, ואז מיליירדי צפרדעים כיסו את כל ארץ מצרים.

אומר רבי יעקב ישראל קניבסקי, בספרו "ברכת פרץ".

"...ככל שהצפרדע השריצה צפרדעים, כך חמתם בערה בקרבם, והוסיפו להכותה עד שכוסתה כל ארץ מצרים בצפרדעים. ללמדך כי מוטב לאדם שיעביר על מדותיו, ישמע חרפתו ולא ישיב, וכך ישתקע הריב לאט לאט, מאשר ישיב מלחמה ואך שמן רותח יוסיף על תבערת המחלוקת".

סיפור אישי: בגיל שמונה עשרה עוד הייתי רחוק מלהיות רב. סיימתי כיתה י"ב בארגנטינה והייתי די נבוך. לא ידעתי איך להמשיך הלאה...

אחרי כמה חודשים של התלבטות, הגעתי למסקנה כי ייעודי בחיים היה להיות מעצב גרפי ושיתפתי את הוריי בהחלטה. הדבר עורר התנגדות קשה במשפחה. הוריי לא הסכימו על כך שזהו יעודי בחיים. זו אינה -הם טענו- קריירה עבורי. גם הפרנסה –הם הודיעו לי- לא תהיה קלה.

נכנסתי לאוניברסיטה ולמען האמת לא כל כך התלהבתי מהלימודים. אבל העיקר היה להמשיך, כדי להראות להם שלא טעיתי, שאני זה שקובע את סדר היום של חיי ולא הם, שהם לא יגיעו לשום מקום עם התנגדותם...

הלחץ ירד בשנה השנייה, איני יודע אם מתוך אסטרטגיה או מתוך ייאוש, אבל באותה השנה עזבתי את הלימודים.

כלל גדול מלמדת אותנו מכת הצפרדע על מידת הכעס. הכעס המוגזם רק מביא להתחזקות של הצד שכנגד וחוזר אלינו כבומרנג. ייתכן מאוד שאם הוריי לא היו מורידים את הלחץ מעלי, רב אחר היה כותב את דבר התורה זה על פרשת וארא.

וזה קורה בתחומים שונים. לפעמים תופעה מינורית בחברה זוכה לפרסום ולביקורת באמצעי התקשורת, דבר הגורם להתחזקות התופעה ולא למיגורה.

הכעס המוגזם מוליד צפרדעים.

אז בפעם הבאה שתראו דבר מרגיז, קחו לעצמכם דקה ותחשבו על הצפרדע ורק אז תחליטו: או שתלמדו להתאפק או שתולידו צפרדעים בכל מקום.

bottom of page